Fantomy

Pomoce edukacyjne stosowane są we wszystkich rodzajach zajęć. Stosowane są również na niemalże każdym etapie edukacji. Począwszy od nauczania wczesnoszkolnego, a kończąc na studentach, a nawet dorosłych pracownikach w firmach, podczas specjalistycznych szkoleń. Przykładem takich pomocy edukacyjnych może być na przykład fantom.

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Powinna być prowadzona już od najmłodszych lat wczesnoszkolnych. Znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy medycznej, oraz zachowania się w przypadku wystąpienia jakiegoś wypadku, ma niezwykle istotne znaczenie. Niestety często występują braki w tym zakresie, a im wcześniej zacznie się proces edukacji, tym łatwiej będzie osiągnąć zamierzony rezultat. Szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pierwszej pomocy prowadzone są już w szkołach podstawowych, ale są również kontynuowane w wieku dorosłym, gdy człowiek trafia do zakładu pracy, a tam przechodzi szkolenia z zakresu BHP.

Fantomy

Pomoce edukacyjne

W czasie zajęć z pierwszej pomocy, warto skorzystać z pomocy edukacyjnych, takich jak fantomy. Można na nich przeprowadzić symulację sztucznego oddychania lub poprawnej pracy defibrylatora. Użycie takiego gadżetu jest niezwykle istotne, gdyż pierwsza pomoc jest przeważnie wykonywana w warunkach stresowych, a takiej sytuacji ciężko jest trzymać się teoretycznych wytycznych i zapamiętanych formułek.

W sytuacji stresowej najłatwiej jest powtarzać zespół wyuczonych czynności, które przebiegają wedle określonego schematu, który dana osoba opanowała do perfekcji, i który wszedł już w nawyk, oraz jest wykonywany na poziomie podświadomym.

Uzupełnieniem zajęć z fantomem, mogą być pomoce edukacyjne innego rodzaju, takie jak pomoce multimedialne. Zajęcia prowadzone przez wykładowcę nie zawsze są przystępne i zrozumiałe. Zastąpienie ich przez profesjonalne nagranie, które zostało opracowane przez zespół fachowców, może często okazać się lepszym rozwiązaniem. Płyty DVD z takimi nagraniami łatwo znaleźć w sklepach internetowych.