Mini car, czyli samochód do którego nie jest wymagane prawo jazdy kategorii B.

Dla osób, które chcą być mobilne, ale nie mają prawa jazdy doskonałym rozwiązaniem może okazać się niewielkie auto o nazwie mini car. Wyróżniamy dwie podstawowe kategorie mini samochodów. Są to mini samochody: lekkie i ciężkie.

Lekki mini car.

W tego typu samochodach maksymalna prędkość nie przekracza 45km/h, natomiast waga auta nie może być cięższa niż 350kg. Mini car lekki posiada unijną homologację L6e. Swoją budową przypomina on zwykły samochód osobowy, jednak rejestrowany jest, jako motorower. Maksymalna moc silnika takiego pojazdu to jedynie 4kW, ale dzięki temu zużycie paliwa w takim aucie to zaledwie 3 litry na 100km. Maksymalna pojemność silnika w lekkim mini samochodzie wynosi 50ccm. Aby móc prowadzić lekki mini car nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii B, wystarczy jedynie uzyskać prawo jazdy kategorii AM. Co ważne, można tego dokonać już w wiek 14 lat. Aby to uczynić należy odbyć szkolenie, które składa się z 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Takie szkolenie zakończone jest wewnętrznym egzaminie, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy jeszcze zaliczyć egzamin przeprowadzony w WORD. Aby móc wziąć udział w kursie, każdy z uczestników musi posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest również pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Mini car, czyli samochód do którego nie jest wymagane prawo jazdy kategorii B.

Ciężki mini car.

Mini samochody typu ciężkiego to samochody w zakresie masy z przedziału 350-550kg, które posiadają unijna homologację L7e. Aby móc prowadzić tego typu auta wymagane jest jedynie prawo jazdy kategorii B1, można je uzyskać już w wieku 16 lat. Kurs jest nieco dłuższy niż w przypadku kategorii AM. Należy uczestniczyć w 30 godzinach zajęć teoretycznych i 30 godzinach zajęć praktycznych. Natomiast procedura przeprowadzania egzaminu jest bardzo podobna najpierw uczestnik musi zaliczyć egzamin wewnętrzny w miejscu odbywania szkolenia, a następnie egzamin państwowy w WORD. W przypadku mini aut ciężkich maksymalna masa pojazdu nie może przekroczyć 550kg, moc silnika 15kW, a prędkość 100km/h.