Ile zarabiają informatycy?

Nie ma wątpliwości, że obecnie informatyka jest jednym z najbardziej opłacalnych kierunków rozwoju. Choć zawodowy informatyk musi mieć niemałą wiedzę, aby móc rzeczywiście pracować w tym zawodzie, większość programistów-freelancerów jest w stanie z powodzeniem zarabiać ponad 10 złotych miesięcznie na rękę. Również w Polsce zdarzają się przypadki, w których pensja tych osób dalece przekracza kwotę nawet 17 tysięcy złotych. Zawód ten jako jeden z nielicznych wyszedł z pandemii obronną ręką.

Jak lockdown wpłynął na informatykę i informatyków?

Zamknięcie biznesów stacjonarnych przyczyniło się do konieczności większego zainteresowania się przestrzenią cyfrową. Właśnie to stało się przyczyną, dla której informatycy nie tylko nie stracili na pandemii, ale nawet zyskali. Badania rozmaitych firm udowodniły, że w tym czasie średnia zarobków informatyka uległa poprawie. Co więcej, jest to niezwykle młoda grupa pracowników, gdyż ponad 50% informatyków to osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia.

Ile zarabiają informatycy?

Kto zajmuje się informatyką?

Badania branży IT potwierdzają ogólne przypuszczenia. Niemal wszyscy informatycy to mężczyźni, a kobiety stanowią zaledwie kilka procent. Choć obecnie informatyką zajmują się głównie ludzie młodzi, a w grupach wiekowych od 45 do 54 oraz 55 do 64 roku życia łącznie znajduje się około 3,3% informatyków, można przypuszczać, że z czasem te proporcje będą ulegać zmianie. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że nie każdy informatyk zajmuje się tym w pełni zawodowo, a część z nich traktuje to jedynie jako źródło dodatkowego zarobku. Badania wskazują, że nieco ponad połowa pracujących w ten sposób traktuje freelancing jako dodatkową formę zatrudnienia.

Różnice w zarobkach informatyków

Według ankiet przeprowadzonych przez firmę Useme, jedna trzecia programistów zarabia do 3 tysięcy złotych. Tymczasem wielu programistów zarabia ponad 10 tysięcy złotych. Tak duża różnica w zarobkach wynika z faktu, że do grupy programistów zalicza się również junior programistów oraz młodszych specjalistów, którzy pracują dorywczo i jednocześnie są w trakcie nauki na studiach. Tym samym nie sposób zrównywać ich zarobków ze specjalistami IT, którzy traktują programowanie, jako główne źródło dochodów. Warto nadmienić, że aż 17,2% informatyków zarabia powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie na rękę.