Rebranding – czym jest i kiedy warto się na niego zdecydować?

Rebranding to pojęcie znacznie szersze od odświeżenia logo marki. W zależności od potrzeb firmy może oznaczać całkowitą zmianę wizerunku firmy oraz jego lepsze dostosowanie do aktualnych warunków panujących w branży. Jest to bardzo skomplikowany, czasochłonny oraz wymagający odpowiedniego przygotowania proces, którego głównym celem jest poprawa funkcjonowania firmy na rynku. W jakich sytuacjach warto zdecydować się na rebranding?

Czym jest rebranding i dlaczego się go wykonuje?

Rebranding to skomplikowany proces prowadzący do zmiany postrzegania marki lub firmy przez odbiorców. Służy temu modyfikacja elementów, za pomocą których firma komunikuje się ze swoimi odbiorcami. Rebranding może dotyczyć wszystkich lub wybranych obszarów funkcjonowania firmy i obejmować takie elementy, jak np. nazwa i logo firmy, jej wizerunek, polityka oraz wiele innych. Najbardziej widoczna dla klientów i osób z zewnątrz jest przemiana nazwy oraz logo. Celem rebrandingu jest zmiana sposobu postrzegania firmy przez klientów oraz nadanie marce nowoczesnego i lepiej dostosowanego do współczesnego rynku wizerunku.

Rebranding może być realizowany z wielu powodów. Najczęściej na jego przeprowadzenie decydują się firmy z długoletnim stażem, których aktualny wizerunek stał się nieco przestarzały i mało konkurencyjny względem nowych podmiotów działających w branży. Dzięki rebrandingowi możliwe jest odświeżenie wizerunku firmy, nadanie jej działalności świeżości oraz w konsekwencji lepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Zmiana wizerunku i postrzegania marki przez odbiorców może stanowić skuteczny sposób na zyskanie przewagi rynkowej oraz konkurencyjności na rynku.

Rebranding – czym jest i kiedy warto się na niego zdecydować?

Kiedy warto zdecydować się na rebranding?

Rebranding jest skomplikowanym i wymagającym procesem, który powinien być zrealizowany przez profesjonalną agencję brandingową specjalizującą się w tej dziedzinie. Aby możliwe było jego prawidłowe wykonanie, konieczne jest dogłębne przeanalizowanie dotychczasowych działań firmy, jej błędów oraz celów na przyszłość. Podstawą skutecznego rebrandingu jest także szczegółowe opracowanie strategii działania, co pozwoli na właściwe wprowadzenie w życie wszystkich planowanych zmian i ulepszeń.

Na rebranding warto zdecydować się z wielu powodów. Pierwszym z nich jest osłabienie sprzedaży i systematyczna utrata klientów, która może wynikać ze słabej konkurencyjności firmy oraz jej przestarzałego, mało atrakcyjnego dla odbiorców wizerunku. Dzięki rebrandingowi możliwe jest przedstawienie się klientom od zupełnie nowej, atrakcyjniejszej strony, na nowo zainteresowanie ich ofertą oraz lepsze dostosowanie przekazu do specyfiki grupy docelowej. Z tego powodu na rebranding najczęściej decydują się firmy z wieloletnim stażem, które muszą podążać za duchem czasu i zmieniać się wraz ze zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami ich klientów.

Na rebranding stawiają także firmy, które nawiązały współpracę z innymi podmiotami i muszą dostosować swój wizerunek do tych zmian. Warto z niego skorzystać także w sytuacji, kiedy firma i jej działalność z upływem czasu stają się mało spójne i harmonijne – prawidłowo przeprowadzony rebranding pozwala przywrócić przedsiębiorstwu wewnętrzną spójność oraz uporządkować jego wizerunek.