Różnice między kredytem, a pożyczką

Kredyt: co to jest?

Kredyt jest to kwota pieniężna, którą instytucje finansowe przykazują kredytobiorcą na określony wcześniej czas, na podstawie zawartej umowy. Kredyt udzielany jest tylko i wyłącznie przez banki. Sporządzona umowa dotycząca kredytu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Należy w niej zawrzeć podstawowe informację, takie jak: kwotę, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania oraz ewentualne jego zmiany, a także wysokość prowizji. Zaciągniętą należność należy spłacać w terminie wraz ze wszystkimi odsetkami. Na początku bank weryfikuje zdolność kredytową. Jeśli decyzja jest pozytywnie rozpatrzona, w takim przypadku każdy potencjalny kredytobiorca jest zobowiązany do comiesięcznego spłacania wcześniej ustalonych rat.

Pożyczka: co to jest?

Pożyczka jest to termin, który oznacza pożyczanie pieniędzy. Jest stosunkowo szerszym pojęciem niż kredyt. Pożyczki może udzielić nie tylko instytucja finansowa, jaką są banki, ale także osoby fizyczne. Wszystkie należne zasady, które dotyczą udzielania pożyczek spisywane są w Kodeksie cywilnym. Wszystkie firmy pożyczkowe na rynku pracy powinny działać zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Starając się o pożyczkę, nie jest konieczne podawanie celu, w jakim pieniądze mają zostać wydane.

Różnice między kredytem, a pożyczką

Różnice między kredytem, a pożyczką

Pierwszą podstawową różnicą między kredytem, a pożyczką jest podmiot, który udziela wszelkiego wsparcia finansowego. Jak już wcześniej wspomniano, kredytu udziela jedynie bank, w przypadku pożyczki są to zarówno instytucje finansowe, jak i też osoby fizyczne. W przypadku starania się o kredyt, należy przedstawić cel, na który otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone, natomiast pożyczkobiorca nie ma takiego obowiązku. Następną dość bardzo ważną różnicą między kredytem, a pożyczką jest sposób uregulowania prawnego.

Wszelkie informacje dotyczące kredytu dostępne są w prawie bankowym, natomiast w przypadku pożyczki w Kodeksie cywilnym. Rodzaj umów również stanowi bardzo ważny element różniący te dwa sposoby pożyczania pieniędzy. Kredytobiorca ma zupełny obowiązek podpisać z instytucją finansową umowę, która obejmuje wszelkie ważne informacje o kredycie. W przypadku pożyczki w wysokości poniżej 500 złoty, pożyczkobiorca nie ma żadnego obowiązku zawarcia jakiejkolwiek umowy. Takową umowę należy sporządzić, jeśli przedmiot przekroczy tę kwotę.