Księga wieczysta - co to jest?

Każdy, kto planuje kupić lub sprzedać nieruchomość, zetknie się z księgą wieczystą. Ale co ona dokładnie zawiera i do czego służy? Księga Wieczysta jest jak dowód osobisty lub paszport dla Twojej nieruchomości. Pokazuje stan prawny domu i jest podstawowym dokumentem. Jedną z korzyści jest wiedza, kto jest właścicielem nieruchomości, możliwość lepszego zrozumienia, jak bezpieczne będą wszelkie transakcje. Każdy, kto jest zainteresowany kupnem nieruchomości, może sprawdzić ewidencję własności gruntów. Są one dostępne publicznie i każdy może je przejrzeć przed zakupem. Zapraszamy do artykułu na temat księgi wieczystej.

Czym dokładnie jest księga wieczysta?

Księga Wieczysta (KWM) jest prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu zapewnienia jednolitej, przejrzystej i aktualnej obsługi wszystkich zarejestrowanych za jej pośrednictwem klientów w związku z zarejestrowanymi aktami własności nieruchomości i innymi prawami majątkowymi do nieruchomości na czas nieokreślony; które powinny być udokumentowane.

Jakie informacje znajdziemy w księdze wieczystej?

Przeglądając księgę wieczystą możemy znaleźć ważne informacje, które pomogą nam uniknąć potencjalnych niespodzianek zakupowych. Warto dokładnie przeanalizować te części księgi:

  • Dział I KW – informacje o adresie, powierzchni i rodzaju przeznaczenia nieruchomości

  • Dział II KW – kto w rzeczywistości ma prawo dysponować nieruchomością

  • Dział III KW – czy poza hipotekami na nieruchomość nałożone są inne ograniczenia w użytkowaniu

  • Dział IV KW – czy nieruchomość nie jest zadłużona

Założenie księgi wieczystej – co trzeba wiedzieć?

Uzyskując kredyt hipoteczny lub inwestując w nieruchomość, musisz upewnić się, że księga wieczysta zawiera wszystkie niezbędne informacje o Twoim zakupie. Brak aktualizacji tego rejestru może prowadzić do poważnych problemów finansowych, jeśli ktoś popełni błąd i zgłosi prawo własności do Twojej nieruchomości.

Księga wieczysta - co to jest?

Założenie księgi wieczystej polega w praktyce na złożeniu wniosku wraz z załącznikami w Wydziale Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego, właściwego dla lokalizacji nieruchomości. Wniosek należy sporządzić na formularzu, który można otrzymać bezpośrednio w sądzie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.