Jakie metody wychowania dzieci wyróżniamy?

Wychowanie dziecka to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. W dzisiejszych czasach rodzice mają dostęp do wielu różnych książek pedagogicznych, poradników czy programów telewizyjnych o wychowaniu dzieci, jednak wiele osób nie do końca wie, na jakie metody wychowania dziecka najlepiej się zdecydować. Jakie zatem wyróżnia się podstawowe style wychowawcze? Czym się one charakteryzują? Który z nich dobrze jest wybrać, a którego zdecydowanie lepiej unikać?

Styl demokratyczny

Szczególnie wartym rozważenia stylem wychowawczym jest styl demokratyczny. Na czy zatem on polega? Zgodnie z tym stylem dziecko uczestniczy w życiu rodziny i jest jej istotną częścią. Bardzo ważne w takiej rodzinie są przede wszystkim miłość, życzliwość, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemny szacunek, który wiąże się z nieprzekraczaniem granic i to zarówno dzieci, jak i rodziców. W tym stylu wychowania dziecko ma swoje obowiązki, ale są to takie zadania, które ono samo przyjęło dobrowolnie. Rodzice nie stosują wobec swoich dzieci kar zastępują je natomiast szczerą rozmową i tłumaczeniem.

Jakie metody wychowania dzieci wyróżniamy?

Styl autokratyczny

Stylem wychowania, którego z całą pewnością lepiej jest nie stosować jest styl autokratyczny, który to polega na bezwzględnym podporządkowaniu się dzieci. W tym stylu to rodzice ustalają zasady, mają bardzo duże wymagania i nie uznają sprzeciwu. Za niestosowanie się do narzuconych zasad dzieci otrzymują kary. Wola i potrzeby dziecka nie są tu uwzględniane. Taki styl wychowania bardzo często niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

Styl liberalny

Ten styl, choć jest zupełnym przeciwieństwem stylu autokratycznego również może nieść za sobą pewnego rodzaju zagrożenia. W tym stylu dzieci mają, bowiem bardzo dużo swobody. Rodzice często spełniają każdą zachciankę dziecka i nie stosują wobec niego żadnych restrykcji wychowawczych. Brak kontroli, konsekwencji i stałości w zasadach oraz zbytnia uległość wobec dziecka może doprowadzić do tego, iż dziecko nie będzie szanowało innych ludzi. Takie dziecko może w przyszłości manipulować innymi ludźmi.