Defibrylator AED – wszystko, co warto wiedzieć o urządzeniu ratującym ludzkie życie

Defibrylatory AED to specjalistyczne urządzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowy rytm serca u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Ich działanie opiera się na analizie pracy serca oraz dobraniu parametrów impulsu elektrycznego do przywrócenia prawidłowego krążenia. Defibrylatory AED są w pełni zautomatyzowane i bezpiecznie w użytkowaniu zarówno dla poszkodowanego, jak i osoby udzielającej pierwszej pomocy. Co warto wiedzieć o ich działaniu?

Defibrylatory AED i ich rola w ratowaniu życia ludzkiego

Defibrylatory AED są obecnie dostępne w wielu miejscach na terenie całej Polski. Spotkamy się z nimi m. in. w szkołach, centrach handlowych, biurach, instytucjach publicznych oraz wielu innych, często uczęszczanych przez ludzi miejscach. Ich liczba systematycznie rośnie, co jest bardzo pozytywnym i pożądanym zjawiskiem. Zadaniem defibrylatorów AED jest bowiem udzielenie natychmiastowej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Defibrylacja wykonana w ciągu 1-3 min. od zdarzenia pozwala podnieść szanse na przeżycie o ponad 70%!

Defibrylatory AED zostały zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby bezpiecznie mógł skorzystać z nich każdy człowiek. Do ich obsługi nie jest konieczne posiadania wiedzy medycznej o prowadzeniu akcji ratowniczej ani specjalistycznego przeszkolenia w zakresie defibrylacji. Urządzenie po uruchomieniu wydaje czytelne komendy głosowe, za pomocą których przeprowadza użytkownika przez cały proces przywracania prawidłowego krążenia. Defibrylatory AED to intuicyjne w użytkowaniu urządzenia, dzięki którym każdy człowiek może uratować życie drugiej osoby.

Defibrylator AED – wszystko, co warto wiedzieć o urządzeniu ratującym ludzkie życie

Jak przebiega akcja ratownicza przy użyciu defibrylatora AED?

Jeśli jesteśmy świadkami zasłabnięcia człowieka i podejrzewamy, że mogło dojść u niego do nagłego zatrzymania krążenia, należy jak najszybciej sięgnąć po dostępny w pobliżu defibrylator AED. Konieczne jest także natychmiastowe wezwanie na miejsce zdarzenia służb ratowniczych, o co powinniśmy poprosić innego świadka zdarzenia. Należy włączyć urządzenie i postępować zgodnie z pojawiającymi się na jego ekranie wizualizacjami oraz wydawanymi komendami głosowymi.

Urządzenie w pierwszej kolejności poprosi osobę udzielającą pierwszej pomocy o umieszczenie na odsłoniętej klatce piersiowej poszkodowanego elektrod. Za ich pomocą defibrylator dokona analizy rytmu serca oraz podejmie decyzję o konieczności przeprowadzenia defibrylacji. Impuls elektryczny zostanie wygenerowany jedynie w sytuacji, kiedy defibrylator AED stwierdzi migotanie przedsionków.

W czasie wykonywania defibrylacji wszyscy świadkowie muszą odsunąć się od poszkodowanego, a osoba prowadząca akcję wcisnąć przycisk defibrylacji. Po jej przeprowadzeniu należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i kontynuować ją zgodnie z poleceniami urządzenia do chwili, kiedy na miejscu zjawią się wykwalifikowane służby ratownicze. W sytuacji, kiedy defibrylatory aed nie stwierdzą wskazań do defibrylacji, resuscytację należy prowadzić do czasu pojawienia się ratowników medycznych, którzy podejmą odpowiednie działania.