Czy wskaźnik ROI ma znaczenie w marketingu?

Podczas tworzenia kampanii marketingowych kluczową rolę odgrywa analiza. Ma ona znaczenie na etapie wstępnym, jak również później, podczas wdrażania i śledzenia wyników. Niezbędna jest właściwa ocena prowadzonych działań, aby promocja była skuteczna i nie pochłaniała nadmiernych kosztów. Jednym z kluczowych wskaźników, które należy brać pod uwagę, jest ROI. Warto nieco przybliżyć jego specyfikę.

Czym jest wskaźnik ROI?

Skrót ROI pochodzi od angielskiego określenia Return On Investment. Innymi słowy dotyczy zwrotu z inwestycji, a więc jej opłacalności. Wskaźnik ten jest bardzo popularny i to nie tylko w marketingu. W biznesie wykorzystuje się go do sprawdzania, czy poszczególne inwestycje są opłacalne. Często korzystają z niego również gracze giełdowi. 

 

Jeśli chodzi o roi w marketingu, pozwala on odpowiedzieć na pytanie, czy dana kampania marketingowa prowadzi do zwiększenia przychodów. Co więcej, dostarcza również informacji dotyczącej tego, jak wysoki jest zysk lub strata. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie przychodów firmy po odjęciu kosztów inwestycji. Należy podkreślić, że do kosztów inwestycji wlicza się pieniądze wydane na reklamę, ale również na nabycie produktu i wszelkie inne działania niezbędne do tego, aby sprzedać dany towar.

Wskaźnik ROI - plusy i minusy

Niewątpliwie wskaźnik ROI jest bardzo przydatny. Dzięki niemu marketingowcy znajdują odpowiedź na pytanie, czy warto kontynuować daną kampanię marketingową. Dowiadują się, jaką skutecznością cieszą się dane działania promocyjne. Mogą w porę interweniować i je modyfikować, jeśli efekty nie są zadowalające.

 

Należy jednak pamiętać o wszystkich ograniczeniach wskaźnika ROI. Przede wszystkim jest on podatny na liczne zmienne zakłócające. Jeśli pomimo wdrożenia kampanii reklamowej przychody nie rosną w zadowalającym stopniu, przyczyn może być bardzo wiele. Załamanie koniunktury na rynku, błędne działania operacyjne, zbyt wysokie marże i wiele więcej. Dlatego też wskaźnik ROI czasami może być mylący. Nie oznacza to absolutnie, że nie jest przydatny. Rzecz w tym, iż jest to jedynie ogólny wskaźnik, który zawsze powinien być interpretowany w kontekście innych wskaźników i statystyk.

Profesjonalna analiza ROI

Dzisiaj wskaźnik ROI należy do absolutnie podstawowych. Oblicza się go zawsze podczas analizy opłacalności działań marketingowych. Warto jednak pamiętać, że wskaźnik ten wymaga prawidłowej interpretacji, która wcale nie jest taka prosta. Trzeba uwzględnić wiele innych wskaźników i statystyk, a także etap kampanii. W końcu może ona być wieloetapowa i zakładać znaczny wzrost sprzedaży dopiero po dłuższym czasie. Dlatego też zalecamy, aby analizę kampanii marketingowej zawsze zlecać osobom, które posiadają w tym obszarze duże kompetencje.

 

Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że wysoki wskaźnik ROI nie zawsze jest istotny. W końcu nie wszystkie kampanie marketingowe mają za zadanie znaczne zwiększenie przychodów. Często chodzi o budowę wizerunku, wzmacnianie marki, czy też budowę więzi z klientem, co przynosi korzyści dopiero po kilku miesiącach lub nawet latach.

 

Czy wskaźnik ROI ma znaczenie w marketingu?