Ile stron powinna liczyć praca magisterska?

Każdy student, będący na etapie tworzenia swojej pracy zastanawia się nad tym ile stron powinna posiadać jego praca magisterska. Często widełki te zostają podane przez promotorów, jednak ważniejsze od ilości stron jest to, co znajduje się w środku pracy, a więc jej część merytoryczna.

Odpowiedź na pytanie

Na to kluczowe pytanie studentów „ile stron?” zwykle promotorzy odpowiadają, że tyle ile wymaga wyczerpujące zaprezentowanie danego tematu. Taka odpowiedź zwykle nic nie mówi studentom, ponieważ oni zwykle oczekują podania konkretnej liczby. Warto zapytać wprost swojego opiekuna pracy, by udzielił odpowiedzi na to pytanie. Czasem warto dobrze przeglądnąć stronę internetową własnej uczelni i poszukać czy tam przypadkiem nie znajduje się taka informacja.

Ważne informacje

Trzeba pamiętać, że każdy uniwersytet ma swoje indywidualne wytyczne pisania i formatowania prac. Bywa, że trudno do nich dotrzeć, ale mimo to one na pewno występują. W Polsce w systemie kształcenia wyższego występują odpowiednie standardy kreowania prac dyplomowych. To znaczy, że praca studenta z uczelni Warszawskiej zbytnio nie będzie różnić się od studenta z innego uniwersytetu. Warto pamiętać, by praca nie była zbiorem tomów, ale także by nie była zbyt krótka.

Ile stron powinna liczyć praca magisterska?

Podział pracy na strony i rozdziały

Zwykle w uczelniach polskich występują standardowe wytyczne takie jak: podział pracy magisterskiej na 3-4 rozdziały; wszystkie rozdziały powinny liczyć mniej więcej tyle samo stron (+/- 5); każdy rozdział wymaga podzielenia na 3-5 podrozdziałów; pierwsza część pracy jest poświęcona zagadnieniom teoretycznym opartych na literaturze naukowej, druga natomiast powinna zawierać opracowanie badawcze, sporządzone na podstawie własnych badań; minimalna ilość stron pracy magisterskiej to 60, a maksymalna to 90 stron oraz do ilości stron nie zalicza się strony tytułowej, bibliografii, spisu tabel, załączników i itp.

Podsumowując liczba stron pracy magisterskiej łącznie ze wstępem i zakończeniem nie powinna być mniejsza niż 60 stron oraz większa, aniżeli 90 stron. Wyjątkiem stanowią uczelnie na kierunkach ścisłych, gdyż tam praca może liczyć nawet i 30 stron. Wszystko to wynika z polityki wewnętrznej danej uczelni.